Eko biorazgradive kese

PLASTIČNE KESE

Potrošnja kesa enormno raste iz godine u godinu. U Americi je 1960. Godine potrošeno 6,3 milijardi plastičnih kesa, a 1970 godine tri puta više. 1988 godine u Americi je potrošeno 50 milijardi plastičnih kesa, dok se danas ta cifra udvostručila na 100 milijardi kesa, svaki komentar je suvišan. Prosečna porodica potroši oko 1000 kesa godišnje, čak 50 posto plastičnih kesa se distribuira kroz samoposluge i supermarkete.

OBIČNE PLASTIČNE KESE

Prvi put su proizvedene1977 godine ali su tek 1983 godine doživele neverovatnu ekspanziju. Ove kese kakve danas poznajemo nisu pravljene od najlona nego od plastike. Kese se prave od nafte i od prirodnog gasa iz kojih se dobija plastika i polietilen i to: 1. Polietilen niske gustine LDP 2. Polietilen visoke gustine HDP

Mane:

Polietilen truli prirodno. U zavisnosti od debljine i količine sunca raspada se od najmanje 400 godina da 1000 godina na otvorenom. U zemlji i na deponijama gde nema kiseonika, niti sunca milijardu godina. Kao što znamo plastiče kese su lagane i vodootporne, vetar ih lako raznosi pa se mogu videti na ulicama, u parkovima, na drveću, u zemlji, u rekama i okeanima.

Polietilen stari od sunca, ako kesa nije u zemlji ili duboko u vodi i raspada se posle mnogo godina, na sve manje komade u prah, na taj način polietilen prodire u zemlju i vodu trujući je! U okean je bačeno 3 miliona tona plastičnih kesa, 46.000 komada prekriva svaku kvadratnu milju okeana. 2,5 miliona bačenih kesa stigne u okean svakog sata. Kese su stigle čak i do Antartika.

100.000 morskih sisara kao što su kitovi, delfini, foke umre godišnje od gutanja ovih kesa pošto ih brkaju sa svojom hranom meduzama.Veliki broj morskih kornjača imalo ih je u stomaku. Ove jadne životinje umiru u najtežim mukama jer kese izazivaju laganu smrt upetljavanjem u želudac ili gušenje...

Takođe od njih se vrlo često dave i ptice. Kese se prave od nafte i od prirodnog gasa, za potrebe pravljenja kesa troše se ogromne količine nafte, a samim tim zagađuju se i okeani. Spaljivanjem plastike oslobađaju se velike količine otrovnih gasova. Ove kese su i idealni prenosioci bakterija.

RECIKLAŽA

Ove kese bi se mogle reciklirati ali studija je pokazala da 60% tankih plastičnih kesa ljudi koriste kako bi u njih bacali otpatke. Organski otpad (hrana, papir i tečnosti) bačen sa ovim kesama toliko ih uprlja da bi čišćenje i pranje istih enormno poskupelo reciklažu, zato većina reciklažnih kompanija odbija da reciklira plastične kese. Organski otpad (ostaci od hrane, lišće i granje) čine od 50% do 70% od ukupnog otpada domaćinstva, ove kese blokiraju njegovo prirodno razlaganje, zanemarljivo mali deo ovih kesa se reciklira. Australijanci skoro 500 miliona plastičnih kesa bace u prirodu, a ne na deponije.

Plastične kese drastično truju aili troše ogromne resurse kojih nemamo dovoljno. Čuvajmo prirodu, koristimo biorazgradive kese, papirne kese, eko torbe, cegere

Štampa na kesama

Biorazgradive kese su daleko jeftinije od skrobnih plastičnih kesa, ponašaju se kao obične plastične kese.

Štampanje logotipa, slogana i drugih aplikacija na kesama uz očuvanje životne sredine. Pročitajte više o biorazradivim kesama.

Reklamne kese

Brendirajte svoj biznis pomoću reklamnih papirnih kesa. Štampa na papirnim kesama je pravi izbor za uspešan marketing!

BIORAZGRADIVE KESE | PAPIRNE KESE | EKO TORBE | NATRON KESE | KALENDARI | EKO TORBE | BIORAZGRADIVE KESE | PAPIRNE KESE | NATRON KESE | KALENDARI | UPALJACI | HEMIJSKE OLOVKE | MAJICE